Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Autoři a abstrakty přednášek

Seminář 22. března 2001
z cyklu Ostravských Linuxových seminářů

Logo

Linux uživatelům

Lumír Jasiok

Centrum výpočetní techniky,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail:

Operační systém Linux se pomalu ale jistě stává konkurencí pro zatím dominantní platformu Windows. Zatímco v oblasti internetových serverů jsou výhody Linuxu neoddiskutovatelné, na desktopových systémech oproti Windows znatelně zaostává vinou menšího množství kvalitních aplikací. Během posledních dvou tří let se situace rapidně zlepšila ve prospěch Linuxu. Přispěly k tomu uživatelsky přítulné programy, které snesou srovnání i se svými konkurenty z Windows. Ve své přednášce se zaměřím na software, který každý z nás, pokud chce v Linuxu pracovat anebo se bavit, bude používat dnes a denně.

Typografický systém TeX

Mgr. Petr Kovář

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail:

V přednášce bude představen typografický systém TeX jako nástroj pro kvalitní sazbu textu. Odpovíme na základní otázky: "Co je to TeX?", "Kdy a proč používat TeX?", "Co jsou formáty TeXu?". Pro orientaci se pokusíme přehledně shrnout výhody a nevýhody TeXu. V druhé části se zaměříme na praktickou ukázku formátu LaTeX, který se zdá být pro začátečníky nejvhodnější.

Monitoring počítačových sítí a služeb

Ing. Martin Pustka

Centrum výpočetní techniky,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail:

Monitoring sítí je nedílnou součástí network managementu. Management jako celek v sobě zahrnuje dohled, kontrolu, koordinaci a správu systémů propojených v síti a slouží k efektivnímu řízení chodu sítí. Díky vhodně realizovanému monitoringu sítí lze odstranit mnoho problémů dříve, než k nim dojde, popř. než mají skutečný dopad na uživatele.

PLIP
IP over parallel port - paralel line internet protocol

Petr Vaněk

Klub uživatelů serveru Penguin (PUK)
e-mail:

informační zdroje - PLIP HOWTO, vlastní zkušenosti
PLIP - definice, využití, možnosti, alternativy
hardware, software - nastavení kernelu, rozdíl mezi 2.0 a 2.2, přidání modulů, parametry
způsob použití - nastavení, zapojení - strana serveru, strana klienta
praktické použití - ssh, komprimace spojení, zatížení procesoru, výhody a nevýhody
spouštěcí skripty

Zpět na seminář 22. března 2001.