Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Centrum výpočetní techniky
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
a klub uživatelů serveru Penguin (PUK)
si Vás dovolují pozvat na první z pásma seminářů

Logo

OLS 2001

Ostravské Linuxové semináře

VŠB - TUO, 22. března 2001 17:00 hod.

Pro koho je seminář určen

Zveme na seminář všechny zájemce o operační systém Linux a všechny zájemce o Open Source programy obecně. Rozhodli jsme se pokračovat v přerušené tradici seminářů o Linuxu a GNU/GPL softwaru na VŠB -TU Ostrava. Naším cílem je pořádat semináře, které svým obsahem a úrovní budou přínosem pro všechny, kteří se zajímají o fenomén free softwaru a zvláště pak o Linux. Seminář je určen všem zájemcům, tedy i ne-studentům VŠB - TU Ostrava.

Místo a čas konání

První ze seminářů se koná již 22. března 2001 (čtvrtek) od 17:00 hod. na VŠB - TU Ostrava - Poruba, posluchárna B3 (budova A, druhé patro).

Časový harmonogram

Seminář začíná v 17:00 hod. Bude se skládat ze čtyř přednášek o Linuxu a příbuzných tématech. Každá přednáška bude trvat cca. 40min. a předpokládaný konec semináře je v 19:40 hod. Poté je možná další diskuze s přednášejícími o tématech, které budou posluchače zajímat.
17:00Zahájení semináře
17:05-19:45Přednášky
Lumír Jasiok: Linux uživatelům
Petr Kovář: Typografický systém TeX
Martin Pustka: Monitoring počítačových sítí a služeb
Petr Vaněk: PLIP IP over parallel port - paralel line internet protocol
19:45Ukončení semináře, prostor pro další diskuzi

Zpět na seminář 22. března 2001. Více podrobností v abstraktech.