12 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Formát LaTeX

Struktura dokumentu

hlavička\documentclass{article}
\usepackage{czech}
dokument\begin{document}
text a formátovací příkazy
\end{document}

Sada propracovaných příkazů

Dostupná literatura