Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Centrum výpočetní techniky
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
si Vás dovoluje pozvat na další z pásma seminářů

Logo

OLS 2001

Ostravské Linuxové semináře

VŠB - TUO, 26. dubna 2001 16:00 hod.

Pro koho je seminář určen

Zveme na seminář všechny zájemce o operační systém Linux a všechny zájemce o Open Source programy obecně. Naším cílem je pořádat semináře, které svým obsahem a úrovní budou přínosem pro všechny, kteří se zajímají o fenomén free softwaru a zvláště pak o Linux. Seminář je určen všem zájemcům, tedy i ne-studentům VŠB - TU Ostrava.

Místo a čas konání

Druhý z řady seminářů se koná již 26. dubna 2001 (čtvrtek) od 16:00 hod. na VŠB - TU Ostrava - Poruba, posluchárna B3 (budova A, druhé patro).

Časový harmonogram

Seminář začíná v 16:00 hod. Bude se skládat ze tří přednášek o Linuxu a příbuzných tématech. Každá přednáška bude trvat cca. 40min.
16:00Zahájení semináře
16:00-18:20Přednášky
Ing. Roman Szturc: Zpracováni XML dokumentu na HTTP serveru
Miroslav Dvořák: Linux a multimédia
Ing. Karel Krečmer: Linuxové clustery
18:20Ukončení semináře, prostor pro další diskuzi

Zpět na seminář 26. dubna 2001. Více podrobností v abstraktech.