Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Autoři a abstrakty přednášek

Seminář 24. května 2001
z cyklu Ostravských Linuxových seminářů

Logo

POV-Ray (The Persistence of Vision Raytracer)

Mgr. Petr Kovář

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail:

The Persistence of Vision Raytracer je volně šiřitelný balík pro modelování prostorových scén. V přednášce se budeme věnovat filozofii programu a základům tvorby 3D scén (práce s objekty, základy programování, příprava animací). Na závěr ukážeme zdroje, odkud je možno získat program, další informace, manuály, návody a ukázky.

Základní bezpečnostní nastavení a úpravy v Linuxových systémech

Ing. Martin Pustka

Centrum výpočetní techniky,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail:

Po instalaci Linuxového/Unixového systému bohužel ne každý věnuje čas na alespoň základní zabezpečení svého systému. Výsledkem pak dříve či později může být napadení počítače a jeho zneužití neoprávněnou osobou. V příspěvku si povíme o základních nastaveních a úpravách, které by měly snížit rizika útoků z počítačové sítě.

Analýza textu pomocí nástrojů lex/yacc

Dr. Ing. Miroslav Beneš

Katedra informatiky,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail:

V praxi se často setkáváme s nutností předat aplikaci strukturovaná data (např. konfigurační informace) nebo program (např. posloupnost řídicích příkazů) v jazyce speciálně pro tento účel navrženém. Cílem příspěvku je ukázat, jak se dá analýza takových textů jednoduše implementovat s využitím dnes již klasických nástrojů pro vytváření překladačů.

Linux a Nokia 5110

Miroslav Dvořák

Centrum výpočetní techniky,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail:

Nejvíce používaným mobilním telefonem značky Nokia se v poslední době stal model 5110. V přednášce ukáži, jaké jsou možnosti použití tohoto mobilního telefonu ve spolupráci s Linuxem. Předvedu práci s smskami, editaci a posílání grafických log, správu telefonního seznamu. Zmíním se také o \uv{skryté} možnosti telefonu - NetMonitoru (pro zájemce po přednášce zdarma aktivuji).
Zpět na seminář 24. května 2001.