10 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

CSG - Constructive Solid Geometry

S 3D objekty, které mají definován "vnitřek" a "vnějšek", můžeme provádět "množinové operace".
union
sjednocení několika objektů;
s celkem můžeme snáze manipulovat - jednotná barva, otočení, posunutí, ...
intersection
průnik několika objektů
difference
množinový rozdíl;
z prvního objektu vynecháme všechny body, které by patřily následujícím objektům
merge
podobně jako sjednocení, u průhledných objektů navíc odstraní vnitřní hranice