12 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Cykly

Část zdrojového souboruVýsledný obrázek
V POV-Ray je k dispozici cyklus while.
Syntaxe je zřejmá z následujícího příkladu.
#declare R = 0.5; // větší poloměr anuloidu
#declare r = 0.1; // menší poloměr anuloidu
#declare i = -5;
#while (i <= 40)
  torus { R r
    translate 2*(2*i+1)*(R-r)*x }
  torus { R r
    translate 4*i*(R-r)*x rotate 90*x}
  #declare i = i+1;
#end
 

cykly.pov