13 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Definice

Část zdrojového souboruVýsledný obrázek
Definovat můžeme nejen proměnné, ale i objekty.
#declare cinka = union {
 merge {
  cylinder { -x, x, 0.2 }
  sphere { -x, 0.6 }
 }
 sphere { x, 0.6 }
 texture { T_Glass1 }
 interior { ior 1.33 }
}
object {
 cinka rotate 15*y 
 translate 1.5*z+1.2*y
}

definice.pov