16 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Makra

Zdrojový souborVýsledný obrázek
POV-Ray umožňuje používání maker s parametry.
#declare max_depth = 6;
#declare b = 1;
#declare k = 1/2;
#macro Krychle(stred, hrana, depth)
 #local a = hrana*k;
 #local s1 = stred+<(hrana+a)/2,0,0>;
  // ... 5x ...
 #if (depth < max_depth)
   Krychle(s1, a, depth+1)
    // ... 5x ...
 #end
 box { stred+hrana/2, stred-hrana/2 }
#end
union {
  Krychle (<0,b/2,0>, b, 1)
  translate b/2*y
}

makra.pov