4 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Syntaxe jazyka programu POV-Ray

Prostorovou scénu popíšeme ve zdrojovém souboru. Předpokládáme, že máme zavedený levotočivý souřadný systém.

Zdojový soubor

Struktura zdrojového textu

Následuje několik příkladů.