2 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Kdy používat TeX a kdy ne?

TeX má kvalitní výstup respektující tradiční sazečská pravidla.

Pro

Například semestrální práce, článek.

Proti

Například letáčky, heslovité slajdy.