3 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

TeX pracuje jako kompilátor

*.tex -> TeX -> *.dvi

Zdrojový soubor

*.tex je obyčejný textový soubor

Výstupní soubor

*.dvi obsahuje detailní popis vzhledu stran
není závislý na výstupním zařízení - device independent

Příkazy