4 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Volba textového editoru

Vhodný textový editor

Mezi vhodnými volíme editor, který

Linux

Windows

WinEdt (kvalitní komerční produkt)