5 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Hlavička a užitečné packages

Struktura dokumentu připomíná Pascal.
\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{czech, a4}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
  text
\end{document}
documentclass
článek (article), kniha (book), dopis (letter)
základní velikost písma
10pt, 11pt nebo 12pt
packages
balíky příkazů pro češtinu (czech), papír (a4), postscriptové obrázky (epsf), ...
pagestyle
styl číslování stran prázdný (empty), plain (číslo dole uprostřed strany), headings (standardní hlavičky)