6 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Píšeme na stranu A4

Implicitní rozměr

Závisí na velikosti písma, např. pro 10pt je 53 řádků a šířka tiskového zrcadla 5 palců.

Možno empiricky doladit

\addtolength{\oddsidemargin}{-3.5cm}
% \addtolength{\evensidemargin}{-3.5cm} % pro oboustranný tisk
\addtolength{\textwidth}{6cm}
\addtolength{\topmargin}{-3.5cm}
\addtolength{\textheight}{8.5cm}

Upravený stylový soubor

Abych šetřil papírem na drobný tisk, upravil jsem stylový soubor a4big.sty, který využívá lépe strany A4 (na úkor estetické kvality).