8 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Hello world

% Kódování iso-8859-2
% Formát LaTeX2e
% Autor Petr Kovář
% Poslední změna: 24.10.2001
\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{czech, a4}
\pagestyle{headings}

\begin{document} % Začátek textu
Hello world!

Ahoj světe!
\end{document} % Konec souboru
  Vystřiženo z výsledného dokumentu
zdroj   náhled celé strany