12 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Členění textu

Dodržujeme logickou strukturu textu.

Sekce a podsekce

Kapitoly

Pozor! Příliš hluboké členění není přehledné.

Odrážky a mezery

Pružné mezery