14 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Tabulky

Prostředí tabular

Příklad

\begin{tabular}{|c|l|} % Dva sloupce
\hline
 {\bf Datum} & {\bf Popis} \\
\hline
 22.~března~2001 & první seminář OLS \\
 26.~dubna~2001 & druhý seminář OLS \\
\hline
\end{tabular}
  Vystřiženo z výsledného dokumentu
vzorový soubor