18 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Plovoucí prostředí

Obrázky a tabulky obvykle vkládáme do plovoucího prostředí figure či table.
LaTeX je pak sám umístí na nejbližší vhodné místo dále na stránce.

Příklad

\begin{figure}
% Vložený obrázek
\epsfxsize=5cm
\hbox to\hsize{\hss\epsfbox{obrázek.ps}\hss}
% Popiska pod obrázkem
\caption{Stručný popis obrázku.}
\end{figure}