19 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Písma

Není žádoucí experimentovat s mnoha velikostmi a řezy písma v jednom dokumentu. Čtenář na to obvykle doplatí oteklýma očima. Obvykle stačí dva až tři typy písma v základní velikosti.

Typy písma

tučné písmo
nastavíme přepínačem \bf (boldface)
kurzíva
nastavíme přepínačem \it (italics)
strojopisné písmo
nastavíme přepínačem \tt (typewriter)
KAPITÁLKY
nastavíme přepínačem \sc (small caps)
vyznačovací písmo
nastavíme přepínačem \em (emphasized)

Velikosti

Měníme podobně jako typy písma pomocí příkazů
\tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small, \normalsize, \large, \Large, \LARGE, huge Huge

Podtržení