20 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Jak se píše literatura

Jak uvádět literaturu

Příklad

Stones, R. Matthew, N.: Linux Začínáme programovat. Computer Press, Praha 2000 Kovář, P.: Jak napsat semestrální práci v LaTeXu I. Sborník 5. semináře OLS 2001, 25.10.2001, VŠB-TU Ostrava, s. 1-26

Seznam literatury v LaTeXu

Příklad

\begin{thebibliography}{30}
\bibitem{Stones} Stones, R. Matthew, N.:
   {\em Linux Začínáme programovat}.
   Computer Press, Praha 2000
\bibitem{Kovar} Kovář, P.:
   {\em Jak napsat semestrální práci 
   v~LaTeXu I}. Sborník 5.~semináře OLS 2001,
   25.10.2001, VŠB-TU Ostrava, s.~1-26
\end{thebibliography}
Vystřiženo z výsledného dokumentu