21 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Křížové odkazy

Často se v textu potřebujeme odvolat na nějaký obrázek, tabulku či kapitolu.
LaTeX poskytuje jednoduché nátroje pro tvorbu odkazů.

Označení místa

Odkaz