Co je to WINE


WINE NENÍ EMULÁTOR...

WINE je implementace Microsft Windows (dále jen Windows) 3.x a Win32 API na Unixu a X-ech. WINE můžeme brát jako vrstva kompatibility s Windows. Wine poskytuje jak vývojářský nástroj (Winelib) pro portování Windows-ovských zdrojů na Unix, tak i vrstvu pro spouštění nemodifikovaných Windows 3.1/9x/NT binárek pod Unix-y na architektuře x86. WINE funguje na vetšině populárních Unix-ech dostupných pro tuto platformu (Intel x86), jako například Linux, FreeBSD a Solaris.

WINE nepotřebuje ke své činnosti Windows, je to úplně alternativní implementace sestávající z kódu, který je 100% nezávislý na kódu Microsoft-u, ale může používat nativní systémový kód Windows, je-li k dispozici. WINE je k dispozici s kompletním zdrojovým kódem, dokumentací a příklady použití a je volně šiřitelný.


další