Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Seminář 25. října 2001

z cyklu Ostravských Linuxových seminářů

Logo

Seznam přednášek

Pozvánka na seminář byla vyhotovena ve dvou verzích - pdf a html. Součástí tištěné pozvánky byly také abstrakty přednášek. Sborník se připravuje ...

Autoři a abstrakty přednášek

Mgr. Petr Kovář Jak napsat semestrální práci v LaTeXu Iprezentace článek zvukový záznam
Studenti i zaměstanci stojí často před úkolem sepsat nějaké pojednání. Co se editoru týká, padne obykle volba na nějaký komerční produkt typu $lovo. Na řadě platforem je však k dispozici kvalitní nástroj - TeX. Počáteční nadšení autora opadne poté, co zjistí, že se nejedná o intuitivní WYSIWYG nástroj. Příspěvek si klade za cíl překlenout tuto bariéru a na zcela konkrétním příkladu demonstrovat základy psaní v LaTeXu. Během "nalejvárny" se dozvíte, jak zvolit formát dokumentu, které balíčky použít pro českou sazbu na stranu formátu A4, jak efektivně překládat a zobrazovat výstup, o správných zásadách číslování sekcí a podsekcí, jak vytvořit tabulky a výčty. Dozvíte se, jak se píší odkazy na literaturu, křížové odkazy a citace. Pozornost věnujeme i vkládání obrázků se zřetelem na co nejkvalitnější výstup. Na závěr si ukážeme jak překonat některá úskalí tisku a exportu do PostScriptu a pdf.

Filip Staněk Emulace prostředí MS Windows v Linuxu pomocí "emulátoru" Wineprezentace článek zvukový záznam
Mnozí uživatelé si často postesknou, že v Linuxu nemají své oblíbené programy z MS Windows. Ať již se jedná o shareware typu RAR, či pro jiné nenahraditelný Photoshop. Aby nemuseli neustále žít ve dvou světech pomůže jim emulátor. V přednášce se budeme zabývat "emulátorem" Wine v prostředí Linuxu, konkrétně si povíme něco o podstatě Wine-u, jeho instalaci, konfiguraci a možnostech využití.

Několik poznámek na téma wine a hry.

Ing., BcA. Ivan Doležal Úvod do PKI (Public Key Infrastructure)prezentace článek zvukový záznam
Pokud se zabýváte https, elektronickým podpisem, případně IPsec, narazili jste do názvu "Public Key Infrastructure" či "X.509". Přednáška Vám usnadní případné prokousávání se touto oblastí.