Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Centrum výpočetní techniky
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
si Vás dovoluje pozvat na další z pásma seminářů

Logo

OLS 2001

Ostravské Linuxové semináře

VŠB - TUO, 25. října 2001 17:00 hod.

Pro koho je seminář určen

Zveme na seminář všechny zájemce o operační systém Linux a všechny zájemce o Open Source programy obecně. Naším cílem je pořádat semináře, které svým obsahem a úrovní budou přínosem pro všechny, kteří se zajímají o fenomén free softwaru a zvláště pak o Linux. Seminář je určen všem zájemcům, tedy i ne-studentům VŠB - TU Ostrava.

Místo a čas konání

pátý z řady seminářů se koná již 25. října 2001 (čtvrtek) od 17:00 hod. na VŠB - TU Ostrava - Poruba, posluchárna B3 (budova A, druhé patro).

Časový harmonogram

Seminář začíná v 17:00 hod. Bude se skládat ze tří přednášek o Linuxu a příbuzných tématech. Každá přednáška bude trvat cca. 30 až 60min.
17:00Zahájení semináře
17:01-19:40Přednášky
17:01-17:50Mgr. Petr Kovář: Jak napsat semestrální práci v LaTeXu I
18:00-18:30Filip Staněk: Emulace prostředí MS Windows v Linuxu pomocí "emulátoru" Wine
18:40-19:40Ing., BcA. Ivan Doležal: Úvod do PKI (Public Key Infrastructure)
19:40Ukončení semináře, prostor pro další diskuzi

Zpět na seminář 25. října 2001. Více podrobností v abstraktech.