Jak napsat semestrální práci v LaTeXu II

(druhá nalejvárna)

Kvalitní typografický software? TeX!

Připravil jsem pokračování malého kurzu práce s LaTeXem.

Úvod

Instalace

Počeštění editoru

Homel (server na VŠB - TU Ostrava)

Matematika

Tabulky II

Programování

Závěr

Začátek prezentace Můžeme začít.
petr.kovar@vsb.cz Dotazy a připomínky: Petr Kovář. Aktualizace: .