11 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Naťukneme

Struktura výrazu

Závorky

Vypočítejte limitu  $\displaystyle 
\lim_{x\rightarrow\infty}\left(1 +
\frac{1}{x}\right)^x$.
Vystřiženo z výsledného dokumentu
zdrojový text: Zavorky.tex

Mocniny a indexy

Vyšetřete průběh funkce
$y = e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Zavedeme $\vec{u} \cdot \vec{v} =
u_1v_+ u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$.

Vypočtěte hodnotu integrálu 
$\int_0^\pi \sin x\,{\rm d}x$.
Vystřiženo z výsledného dokumentu
zdrojový text: Mocniny.tex

Rovnice

\begin{eqnarray}
 \sin^2x + \cos^2x &= & 1\\
 \sin^2x &= & 1 - \cos^2x
\end{eqnarray}
Vystřiženo z výsledného dokumentu
zdrojový text: Rovnice.tex