12 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Příklady z praxe

Limita

 \lim_{x\rightarrow0^{+}}
 \sqrt{\frac{\sqrt[3]{\frac{x-1}{|x-1|}}% čitatel
  - \left|\frac{2}{\pi}\arctg\frac{1}{x}\right|}%
 {\frac{\arcsin x}{\sin x}%jmenovatel
  +\left(\frac{\sqrt[x]{e}}{1-e^{\frac{1}{x}}}\right)^2}}
 = \ldots = 0
Vystřiženo z výsledného dokumentu
zdrojový text: Limita.tex

Řetězový zlomek

$$
 \frac{n}{m+\frac{n}{m+\frac{n}{m+\frac{n}{m+\cdots}}}}
  = ?
$$
Vystřiženo z výsledného dokumentu
zdrojový text: Zlomek.tex