16 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Zarovnání na desetinnou tečku

v TeXBooku naruby dokonce dvě možnosti (obě pomocí \halign)

Změna kategorie znaku ","

tabulka bez okrajů
\halign{\catcode`\,=4%
  \hfil #,&#\hfil & #\hfil \cr
 3,0 & hrubý odhad (tak počítali v Egyptě)\cr
 3,1415 & číslo $\pi$ \cr
 36,462 & je hodnota $\pi^\pi$ na tři desetinná místa \cr}
Vystřiženo z výsledného dokumentu

Definice nového příkazu se separátorem ","

opět tabulka bez okrajů
\def\cislo#1,{#1,&}
\halign{\hfil \cislo#&#\hfil & #\hfil \cr
 3,0 & hrubý odhad (tak počítali v Egyptě)\cr
 3,1415 & číslo $\pi$ \cr
 36,462 & je hodnota $\pi^\pi$ na tři desetinná místa \cr}
Vystřiženo z výsledného dokumentu
zdrojový text: Desetina.tex

Sazba přes více sloupců