18 zpět o jednu stránku obsah (začátek prezentace) vpřed o jednu stránku

Příklady

Literatura: "TeXbook naruby" od Petra Olšáka, "TeXbook" od Donalda Knutha

Parametry

Nadpisy kapitol

\def\Kapitola#1%
{%
  \par\vfill\supereject       % kapitola na nové stránce
  \hbox{}\MalaPruznaMezera\noindent
  \advance \CitacKapitol by 1%    % čítač definován dříve 
  \CitacPodKapitol=0         % nuluj PodKapitoly
  \advance \CitacVsechKapitol by 1%
  \def\AktualniLabel{\the\CitacKapitol.}%
  {\PismoKapitol Kapitola~\the\CitacKapitol.%
  % ... něco vynecháme
  % Mezera
  \StredniPruznaMezera\nobreak\par  % definováno dříve
}
Použití:
\Kapitola{Programování v~\Matlab u}
Vystřiženo z výsledného dokumentu

Sazba českého data (včetně jména měsíce)

\def\Dnes{\the\day.
  \ifcase \month \or ledna \or února \or března \or dubna \or
   května \or června \or července \or srpna \or
   září \or října \or listopadu \or prosince\fi
  \the\year}
Použití:
Dnes je \Dnes.
Vystřiženo z výsledného dokumentu

Obrázky v textu - dva sloupce

\newdimen\pomDS     % zvolená šířka jednoho z boxů
% Příkaz pro dva sloupce (navazují středem)
\long\def\DvaSloupce#1#2#3%
{%
  \par\noindent
  \pomDS=\hsize
 \ifdim #1>0pt       % #1 je šířka levého boxu
  \advance \pomDS by-#1%
  \hbox to #1{$\vcenter{\hsize=#1\relax #2}$}%
  \hbox to \pomDS{$\vcenter{\hsize=\pomDS\relax #3}$}\par
 \else           % #1 je šířka pravého boxu
  \advance \pomDS by#1%
  \hbox to \pomDS{$\vcenter{\hsize=\pomDS\relax #2}$}%
  \hbox to -#1{$\vcenter{\hsize=-#1\relax #3}$}\par
 \fi
}
Použití:
\PodKapitola{Podmíněný příkaz}

\DvaSloupce{-100mm}%
{% ... levý sloupec
}
{\CentrKvadrant(80mm,50mm){\PutR(0mm,0mm){{\obr\char159}}%
\Put(30mm,40mm){{$\tt podmínka~1$}}%
\Put(50mm,27.50mm){{$\tt podmínka~2$}}%
\Put(10mm,30mm){{$\tt příkaz~1$}}%
\Put(30mm,17.5mm){{$\tt příkaz~2$}}%
\Put(70mm,17.5mm){{$\tt příkaz~n$}}}}
Vystřiženo z výsledného dokumentu
zdrojový text: Limita.tex