Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Autoři a abstrakty přednášek

Seminář 31. ledna 2002
z cyklu Ostravských Linuxových seminářů

Logo

Jak napsat semestrální práci v LaTeXu II

Mgr. Petr Kovář

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail:

Druhou "nalejvárnu" zahájíme několika poznámkami o instalaci TeXu pod Linuxem i pod Windows, počeštění emacsu a WinEdt. Zaměstnancům i studentům školy jistě přijde vhod několik rad pro používání TeXu na serveru homel. Dále se dozvíte více o tvorbě tabulek, ukážeme si používání plainovského primitivu \halign a srovnáme jej s prostředím tabular. Ukážeme si největší sílu TeXu - sestavování matematických vztahů. Poslední část přednášky bude věnována programování maker v TeXu a přidání nových fontů.

MARtin Stovers NetWare Emulator - MARS_NWE

Ing. Josef Žáček

e-mail:

Mars_nwe představuje v současné době kvalitní a vysoce stabilní nekomerční programový balík pro emulaci služeb NetWare serveru, funkčně srovnatelný s Novell NetWare 3.12. Příspěvek sumarizuje dostupné informace o vlastním produktu, instalaci, konfiguraci a taktéž obsahuje dlouholeté zkušenosti autora získané z reálného nasazení v komerčním provozu. Zaměřen je na běžné uživatele se základní znalostí terminologie NetWare. Účelem je poskytnout jednoduchý a srozumitelný návod ke zprovoznění vlastního NetWare serveru pod Linuxem.

Internetové aplikace s PHP/MySQL

Dr.Ing. Miroslav Beneš

Katedra informatiky fakulty elektrotechniky a informatiky,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
e-mail:

Předávání informací pomocí statických internetových stránek je dnes v mnoha případech nedostačující, a to nemusí jít pouze o elektronické obchodování či sběr registračních údajů o zákazníkovi. Dynamicky generované stránky mohou sloužit také pro přizpůsobení svého obsahu požadavkům uživatele nebo pro zjednodušení práce tvůrcům a správcům webových sídel. V příspěvku budou uvedeny základní postupy při vytváření internetových aplikací pomocí skriptovacího jazyka PHP a databázového systému MySQL. Na jednoduchém příkladu si ukážeme možnosti, jak zpřístupnit informace uložené v databázi, jak je zabezpečit heslem a jak do databáze uložit zpět data získaná z formulářů.
Zpět na seminář 31. ledna 2002.