2. Kompilace - instalace Ing. Josef Žáček: MARtin Stovers NetWare Emulator - MARS_NWE

Kompilace - instalace:

i.  Zajištění podpory IPX protokolu v Linuxovém jádru (2.2.x a 2.4.x)

	The IPX protocol [n/y]				- yes
	IPX: Full internal IPX network [y/-/n]		- no

ii. Kompilace balíku - mars_nwe-0.99.pl20.tgz

a) tar xvzf mars_nwe-0.99.pl20.tgz
b) přidání direktivy kompilátoru gcc editací souboru "./examples/mk-li"
   (+)přidej 	CPP="cc -E -traditional"
c) make (vytvoří soubory "config.h" a "mk.li") 
d) nastavení volitelných položek v souboru "./config.h", např.: PATHNAME_*,
   MAX_CONNECTIONS, ENABLE_BURSTMODE, MAX_NW_VOLS, SHADOW_PWD, QUOTA_SUPPORT
e) make - provede vlastní kompilaci 
f) make install - instalace binárek 
g) make install_ini - instalace nového konfiguračního souboru "nwserv.conf", 
   resp. přejmenování "nw.ini" z distribuce na "nwserv.conf" a jeho instalace do 
   adresáře "/etc".

<< Předchozí Následující >> [Titul] [Obsah] [ 1.a   b ] [ 2.i-ii   iii   iv ] [3.a   b   c ] [4.i   ii   ii   iii-iv   iv   v   vi ] [5.] [6.] Slide č.: 05