2. Kompilace - instalace Ing. Josef Žáček: MARtin Stovers NetWare Emulator - MARS_NWE

Kompilace - instalace:

iv. Softwarová výbava klientských stanic

- nutný klientský síťový software zajišťujícího komunikaci mezi uživatelem, aplikacemi, síťovou kartou na straně jedné a serverem na straně druhé

- nejjednodušší situace v případě systémů Linux, Novell DOS nebo Windows 95/98/ME/2000/NT/XP, síťové služby, protokoly a klienti jsou přímo součástí operačního systému

- problematická situace, z hlediska licenčního, nastává v případě MS DOSu/Windows 3.x, kde je jedinou možností použít licencovaný klientský software společnosti Novell (starší systém rezidentů IPX a NETx nebo nové a doporučené rozhraní ODI a systém VLM modulů).


<< Předchozí Následující >> [Titul] [Obsah] [ 1.a   b ] [ 2.i-ii   iii   iv ] [3.a   b   c ] [4.i   ii   ii   iii-iv   iv   v   vi ] [5.] [6.] Slide č.: 07