3. Konfigurace - nwserv.con Ing. Josef Žáček: MARtin Stovers NetWare Emulator - MARS_NWE

nwserv.conf:

- jediný konfigurační soubor serveru mars_nwe: »/etc/nwserv.conf« (nwserv -h)
- konfiguraci mars_nwe přes webové rozhraní - SMArT (localhost:902)
# Section 1: volumes - svazky (povinné)
1    SYS    /nwe/SYS   k     711 666
1    DATA   /nwe/DATA   ki0    -1
1    CDROM   /mnt/CDROM  kimnor
iignorování velikosti znaků, velmi zpomaluje server
kpoužít malých znaků v názvech souborů, jinak musí být velkými znaky
modpojitelný svazek, výměnné médium, např. CDROM
ndůležitý pro zacházení s atributy a právy u svazků bez fixních inodů, např. DOS, FAT32, CDROM
tsvazek má rozšířená NetWare přístupová práva - SRWCEMFA; skutečný přístup: NetWare + UNIX práva
Tsvazek používá NetWare přístupová práva a ignoruje UNIXová práva
xsvazek používá UNIXová přístupová práva (pro použití s ACL)
OOS/2 namespace - podpora dlouhých názvů souborů (Win95/98/ME/2000/NT)
rsvazek je označen pouze ke čtení (read-only) a zobrazuje 0 byte
p"PIPE"-filesystem

<< Předchozí Následující >> [Titul] [Obsah] [ 1.a   b ] [ 2.i-ii   iii   iv ] [3.a   b   c ] [4.i   ii   ii   iii-iv   iv   v   vi ] [5.] [6.] Slide č.: 08