3. Konfigurace - nwserv.con Ing. Josef Žáček: MARtin Stovers NetWare Emulator - MARS_NWE

nwserv.conf:

Section 2: servername (volitelné)
# 2 SERVERNAME
Section 4: IPX-devices - síťová rozhraní (důrazně doporučeno)
4 0x22 eth0 ethernet_ii 1   # 4 NET_NUMBER DEVICE FRAME [TICKS]
Section 6: verze NetWare
6 1 0x0   #0 -2.15, 1 -3.11, 2 -3.12; &1 -povolí "burst mode"
Section 7: manipulace s hesly (povinné)
# zasílání hesel přes síť v zakódovaném/nezakódovaném tvaru
Section 9: standardní mód pro vytváření adresářů a souborů
Section 10-11: UID a GID s minimálními právy
# vhodný je uživatel a skupina "nobody" z Linuxu
Section 12: supervisor-login (povinné)
# 12 NW_LOGIN LINUX_LOGIN [PASSWORD]
Section 13: user-logins (volitelné)
# sekce slouží k vytváření uživatelů, resp. jejich mapování na uživatele
# Linuxu. Každý uživatel mars_nwe MUSÍ mít definovaného uživatele na Linuxu.
13 PEPA pepa
13 HOST host heslo123 0x1

<< Předchozí Následující >> [Titul] [Obsah] [ 1.a   b ] [ 2.i-ii   iii   iv ] [3.a   b   c ] [4.i   ii   ii   iii-iv   iv   v   vi ] [5.] [6.] Slide č.: 09