Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Centrum výpočetní techniky
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
si Vás dovoluje pozvat na další z pásma seminářů

Logo

OLS 2002

Ostravské Linuxové semináře

VŠB - TUO, 31. ledna 2002 17:00 hod.

Semináře v roce 2002

V minulém roce se na půdě VŠB-TU Ostrava konalo šest seminářů z pásma OLS. Bylo odpřednášeno celkem dvacet přednášek, které se zabývaly Linuxem a příbuznými tématy. V tomto roce pokračujeme v tradici pořádání seminářů OLS. Budeme se opět snažit, aby pro Vás byly OLS přínosem stejně jako v roce minulém.Navíc připravujeme několik novinek.

Místo a čas konání

První z řady letošních seminářů se bude konat již 31. ledna 2002 (čtvrtek) od 17:00 hod. na VŠB - TU Ostrava - Poruba, posluchárna B3.

Časový harmonogram

Seminář začíná v 17:00 hod. Bude se skládat ze tří přednášek o Linuxu a příbuzných tématech. Každá přednáška bude trvat cca. 30 až 40min.
17:00Zahájení semináře
17:00-18:30Přednášky
Mgr. Petr Kovář: Jak napsat semestrální práci v LaTeXu II
Ing. Josef Žáček: MARtin Stovers NetWare Emulator - MARS_NWE
Dr.Ing. Miroslav Beneš: Internetové aplikace s PHP/MySQL
18:30Ukončení semináře, prostor pro další diskuzi

Více podrobností v abstraktech.