Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Autoři a abstrakty přednášek

Seminář 29. října 2002
z cyklu OLS

Logo

iPAQ, Linux, Bluetooth a GPRS

Ing. Roman Szturc

Fakulta elektrotechniky a informatiky,
VŠB-Technická univerzita Ostrava
e-mail:

Se zpřístupěním služby GPRS mobilními operátory jsme dostali k dispozici velmi příjemný způsob jak propojit mobilní zařízení s Internetem. Zatímco v~případě komerčních systémů dostáváme do rukou černé skříňky, které nám zprostředkují požadované spojení kliknutím na ikonu, v oblasti Open Source software není navázání spojení tak přímočaré. Uživatel musí mnohdy, alespon částečně, pochopit jednotlivé technologie, které spojení zprostředkovávají. V tomto případě jde o distribuci Linuxu pro iPAQ, komunikační protokoly Bluetooth, PPP a GPRS.

Scannery pod Linuxem

Jiří Kubica

Skvělý.CZ
e-mail:

Během své přednášky se zaměřím hlavně na scannery připojené pomoci USB a LPT. Uvedu základní kroky nutné k podpoře scannerů v Linuxu (příprava jádra, kompilace sane, xsane, xscaneimage a~pluginy pro Gimp). Dále nastíním způsob konfigurace výše zmíňěných programů + ukázky konfiguračních souborů. Na závěr přednášky seznámím posluchače s problémy spojené se scannery v Linuxu, s některými průchodnými LPT scannery a předvedu praktickou ukázku zprovoznění.

Voice Over IP a Linux

Petr Grussmann

Opavanet a.s.
e-mail: petr.grussmann@opavanet.cz

Obsah (heslovitě):
  • úvod do voip terminologie
  • voip phone, voip gateway, gatekeeper, radius, accounting
  • možnosti použití linuxu ve voip síti
  • registrace linux klienta do voip sítí (projekt ohphone)
  • ukázka voip a PBX na softwarové ústředně
  • problémy při nasazení

Zpět na seminář 29. října 2002.