Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Seminář 29. října 2002

z cyklu OLS

Logo

Seznam přednášek

Pozvánka na seminář byla vyhotovena ve dvou verzích - pdf a html. Součástí tištěné pozvánky byly také abstrakty přednášek.


Autoři a abstrakty přednášek

Ing. Roman Szturc iPAQ, Linux, Bluetooth a GPRSprezentacečlánek video záznam
Se zpřístupěním služby GPRS mobilními operátory jsme dostali k dispozici velmi příjemný způsob jak propojit mobilní zařízení s Internetem. Zatímco v~případě komerčních systémů dostáváme do rukou černé skříňky, které nám zprostředkují požadované spojení kliknutím na ikonu, v oblasti Open Source software není navázání spojení tak přímočaré. Uživatel musí mnohdy, alespon částečně, pochopit jednotlivé technologie, které spojení zprostředkovávají. V tomto případě jde o distribuci Linuxu pro iPAQ, komunikační protokoly Bluetooth, PPP a GPRS.
Jiří Kubica Scannery pod Linuxemprezentace

článekvideo záznam
Během své přednášky se zaměřím hlavně na scannery připojené pomoci USB a LPT. Uvedu základní kroky nutné k podpoře scannerů v Linuxu (příprava jádra, kompilace sane, xsane, xscaneimage a~pluginy pro Gimp). Dále nastíním způsob konfigurace výše zmíňěných programů + ukázky konfiguračních souborů. Na závěr přednášky seznámím posluchače s problémy spojené se scannery v Linuxu, s některými průchodnými LPT scannery a předvedu praktickou ukázku zprovoznění.
Petr Grussmann Voice Over IP a Linuxprezentacečlánek video záznam část 1 video záznam část 2
  • úvod do voip terminologie
  • voip phone, voip gateway, gatekeeper, radius, accounting
  • možnosti použití linuxu ve voip síti
  • registrace linux klienta do voip sítí (projekt ohphone)
  • ukázka voip a PBX na softwarové ústředně
  • problémy při nasazení