Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Centrum výpočetní techniky VŠB-TUO ve spolupráci
s PF UPJŠ a SKLUGem si Vás dovoluje pozvat na další z pásma seminářů

Logo

OLS 2002

VŠB - TUO, 29. října 2002 17:00 hod.

Semináře v roce 2002

V tomto roce dále pokračujeme v tradici pořádání seminářů OLS na půdě VŠB-TUO. I tentokrát budou přednášky přenášeny on-line na internet. Přednášky si pro Vás připravili autoři Ing. Roman Szturc, Jiří Kubica a Petr Grussmann.

Místo a čas konání

Další z řady letošních seminářů se bude konat již 29. dubna 2002 (úterý) od 17:00 hod. na VŠB - TU Ostrava - Poruba, posluchárna B4. Promítání on-line vysílání se bude konat například na PF UPJŠ, Jesenná 5, Košice (je to místnost č. 40 u vrátnice).

Časový harmonogram

Seminář začíná v 17:00 hod. Bude se skládat ze tří přednášek o Linuxu a příbuzných tématech. Každá přednáška bude trvat cca. 40 až 50 min.
17:00-17:05Úvod
17:05-19:10Přednášky
Ing. Roman Szturc: iPAQ, Linux, Bluetooth a GPRS
Jiří Kubica: Scannery pod Linuxem
Petr Grussmann: Voice Over IP a Linux
19:10Ukončení semináře, prostor pro další diskuzi

Zpět na seminář 29. října 2002.