Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Autoři a abstrakty přednášek

Seminář 5. března 2003
z cyklu OLS

Logo

BSD: jiný "unix zadarmo"

Ing. Ivan Doležal

Centrum výpočetní techniky,
VŠB-Technická univerzita Ostrava
e-mail:

Autor krátce seznámí s řadou svobodných operačních systémů úzce spjatých s historií původního Unixu.

Implementace protokolu IPv6 v páteřní síti CESNET a lokální síti VŠB-TU Ostrava

Ing. Martin Pustka

Centrum výpočetní techniky,
VŠB-Technická univerzita Ostrava
e-mail:

V příspěvku bude prezentován stav a vývoj páteřní IPv6 sítě CESNET a připojení lokální sítě VŠB-TU Ostrava. Zmíníme se o službách dostupných s využitím protokolu IPv6 a dalších zdrojích v těchto sítích.

Tvorba dynamické aplikace s pomoci PHP s MySQL

Jiří Kubica

Skvělý.CZ
e-mail:

V rámci této přednášky bych navázal na prezentaci Doc.Dr.Ing. Beneše z 31.1.2002 a chtěl bych ukázat bohaté možnosti skriptovacího jazyka PHP při tvorbě reálné aplikace - dynamického redakčního systému. Uvedu na příkladech některé zásady a doporučení pro psaní objektově orientovaných aplikací v PHP, optimalizací dotazů, některé možnosti nového MySQL 4.0, atd.
Zpět na seminář 5. března 2003.