Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Seminář 5. března 2003

z cyklu OLS

Logo

Seznam přednášek

Pozvánka na seminář byla vyhotovena ve dvou verzích - pdf a html. Součástí tištěné pozvánky byly také abstrakty přednášek.


Autoři a abstrakty přednášek

BcA. Ing. Ivan Doležal BSD: jiný "unix zadarmo" prezentace článek video záznam
Autor krátce seznámí s řadou svobodných operačních systémů úzce spjatých s historií původního Unixu.
Ing. Martin Pustka Implementace protokolu IPv6 v páteřní síti CESNET a lokální síti VŠB-TU Ostrava prezentace článek video záznam
V příspěvku bude prezentován stav a vývoj páteřní IPv6 sítě CESNET a připojení lokální sítě VŠB-TU Ostrava. Zmíníme se o službách dostupných s využitím protokolu IPv6 a dalších zdrojích v těchto sítích.
Jiří Kubica Tvorba dynamické aplikace s pomoci PHP s MySQL prezentace

článek video záznam
V rámci této přednášky bych navázal na prezentaci Doc.Dr.Ing. Beneše z 31.1.2002 a chtěl bych ukázat bohaté možnosti skriptovacího jazyka PHP při tvorbě reálné aplikace - dynamického redakčního systému. Uvedu na příkladech některé zásady a doporučení pro psaní objektově orientovaných aplikací v PHP, optimalizací dotazů, některé možnosti nového MySQL 4.0, atd.