Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Autoři a abstrakty přednášek

Seminář 6. května 2003
z cyklu OLS

Logo

Internetová kavárna - nasazení Linuxu v praxi

Jaroslav Mikulík

JeTe Data System
e-mail:

Na přednášce budou posluchači seznámeni s možností nasazení OS Linux v internetové kavárně, jak na serverové, tak desktopové části. V přednášce jsou obsaženy 18 měsíční zkušenosti s provozem takové kavárny, nejčastější problémy s jejím provozem a jejich možná řešení z pohledu technického správce, obsluhy a také uživatelů. Dále budou zmíněny hlavní části systému - účtování, tisk, skenování, vypalování CD, internetové a kancelářské aplikace. Posluchači získají přehled o výhodách a nevýhodách internetové kavárny postavené na open source software oproti proprietárnímu software.

Matematický software pod Linuxem

Mgr. Zuzana Morávková

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie,
VŠB-Technická univerzita Ostrava
e-mail:

V příspěvku se seznámíme s programy, které umožňují symbolické počítání, numerické výpočty či kreslení grafů. Ukážeme si volně šiřitelné alternativy ke komerčním programům.

Implementace protokolu IPv6 v páteřní síti CESNET a lokální síti VŠB-TU Ostrava

Ing. Martin Pustka

Centrum výpočetní techniky,
VŠB-Technická univerzita Ostrava
e-mail:

V příspěvku bude prezentován stav a vývoj páteřní IPv6 sítě CESNET a připojení lokální sítě VŠB-TU Ostrava. Zmíníme se o službách dostupných s využitím protokolu IPv6 a dalších zdrojích v těchto sítích.
Zpět na seminář 6. května 2003.