Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Seminář 6. května 2003

z cyklu OLS

Logo

Seznam přednášek

Pozvánka na seminář byla vyhotovena ve dvou verzích - pdf a html. Součástí tištěné pozvánky byly také abstrakty přednášek.


Autoři a abstrakty přednášek

Jaroslav Mikulík Internetová kavárna - nasazení Linuxu v praxiprezentace článek video záznam
Na přednášce budou posluchači seznámeni s možností nasazení OS Linux v internetové kavárně, jak na serverové, tak desktopové části. V přednášce jsou obsaženy 18 měsíční zkušenosti s provozem takové kavárny, nejčastější problémy s jejím provozem a jejich možná řešení z pohledu technického správce, obsluhy a také uživatelů. Dále budou zmíněny hlavní části systému - účtování, tisk, skenování, vypalování CD, internetové a kancelářské aplikace. Posluchači získají přehled o výhodách a nevýhodách internetové kavárny postavené na open source software oproti proprietárnímu software.
Mgr. Zuzana Morávková Matematický software pod Linuxem prezentace článek video záznam
V příspěvku se seznámíme s programy, které umožňují symbolické počítání, numerické výpočty či kreslení grafů. Ukážeme si volně šiřitelné alternativy ke komerčním programům.
Ing. Martin Pustka Implementace protokolu IPv6 v páteřní síti CESNET a lokální síti VŠB-TU Ostravaprezentace

článek video záznam
V příspěvku bude prezentován stav a vývoj páteřní IPv6 sítě CESNET a připojení lokální sítě VŠB-TU Ostrava. Zmíníme se o službách dostupných s využitím protokolu IPv6 a dalších zdrojích v těchto sítích.