Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Autoři a abstrakty přednášek

Seminář 3. března 2004
z cyklu OLS

Logo

User Mode Linux - Linux v Linuxu

Nikola Ciprich

LinuxBox.cz
e-mail:

User mode linux je způsob, jakým lze snadno spustit jádro linuxu jako běžný proces. Je to vlastně virtuální stroj, zcela oddělený od hostitelského systému, s plně konfigurovatelnými hardwarovými a softwarovými zdroji. Takto lze spouštět neověřený software, experimentovat s novými jádry a distribucemi a zkoumat "vnitřnosti" linuxu bez ohrožení hlavního systému. Také je možno na jednom hostitelském systému spustit více user mode linuxů a experimentovat se síťovou komunikací atd.

Použití Linuxu pro (nejenom) bezdiskové internetové kiosky

Lumír Jasiok

Centrum výpočetní techniky
VŠB-Technická univerzita Ostrava
e-mail:

V přednášce si popíšeme možnosti použití Linuxu nasazeného jako informační kiosek. Přiblížíme si postup vytváře ní takovéhoto řešení a to na konkrétním případě informačních kiosků Centra výpočetní techniky, VŠB-TU Ostrava. Popíšeme si také možnosti běhu těchto kiosků z USB flash disku, pomocí něhož odpadá nutnost vyhrazeného server z kterého by klienti získavali potřebná data. Zmíníme se také o problémech a zkušenostech po více než ročním provozu informačních kiosků CVT.

Jak zadarmo telefonovat mezi dvěma počítači

Ing. Jiří Grygárek

Centrum výpočetní techniky,
VŠB-Technická univerzita Ostrava
e-mail:

...aniž by tomu bránilo zabezpečení sítě TUONET. Přednáška v rámci plnění grantu 051/2003 Fondu rozvoje Cesnetu je ryze orientována na potenciální uživatele H.323 koncových zařízení. Její náplň je vystižena v názvu. Narozdíl od přednášky "Voice Over IP a Linux" přednesené P. Grussmanem na OLS 29. října 2002 se tato přednka nebude zabývat teorií, řešením na straně serveru, ani nijak zvlášť Linuxem.
Zpět na seminář 3. března 2004.