Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Seminář 3. března 2004

z cyklu OLS

Logo

Seznam přednášek

Pozvánka na seminář byla vyhotovena ve dvou verzích - pdf a html. Součástí tištěné pozvánky byly také abstrakty přednášek.


Autoři a abstrakty přednášek

Nikola Ciprich User Mode Linux - Linux v Linuxuprezentace článek video záznam
User mode linux je způsob, jakým lze snadno spustit jádro linuxu jako běžný proces. Je to vlastně virtuální stroj, zcela oddělený od hostitelského systému, s plně konfigurovatelnými hardwarovými a softwarovými zdroji. Takto lze spouštět neověřený software, experimentovat s novými jádry a distribucemi a zkoumat "vnitřnosti" linuxu bez ohrožení hlavního systému. Také je možno na jednom hostitelském systému spustit více user mode linuxů a experimentovat se síťovou komunikací atd.
Lumír Jasiok Použití Linuxu pro (nejenom) bezdiskové internetové kiosky prezentace článek video záznam
V přednášce si popíšeme možnosti použití Linuxu nasazeného jako informační kiosek. Přiblížíme si postup vytváření takovéhoto řešení a to na konkrétním případě informačních kiosků Centra výpočetní techniky, VŠB-TU Ostrava. Popíšeme si také možnosti běhu těchto kiosků z USB flash disku, pomocí něhož odpadá nutnost vyhrazeného serveru z kterého by klienti získavali potřebná data. Zmíníme se také o problémech a zkušenostech po více než ročním provozu informačních kiosků CVT.
Ing. Jiří Grygárek Jak zadarmo telefonovat mezi dvěma počítačiprezentace

článek video záznam
...aniž by tomu bránilo zabezpečení sítě TUONET.
Přednáška v rámci plnění grantu 051/2003 Fondu rozvoje Cesnetu je ryze orientována na potenciální uživatele H.323 koncových zařízení. Její náplň je vystižena v názvu. Narozdíl od přednášky "Voice Over IP a Linux" přednesené P. Grussmanem na OLS 29. října 2002 se tato přednka nebude zabývat teorií, řešením na straně serveru, ani nijak zvlášť Linuxem.