Aktualní informace
Archiv
Informace
Kontakt
 

Seminář 10. listopadu 2005

z cyklu OLS

Logo

Seznam přednášek

Pozvánka na seminář byla vyhotovena ve dvou verzích - pdf a html. Součástí tištěné pozvánky byly také abstrakty přednášek.


Autoři a abstrakty přednášek

Ing. Miroslav Saferna Nasazení OS Linux ve společnosti VOKD a.s.prezentace článek video záznam
Implementace OS řešení v podmínkách VOKD, a.s se týká 3 oblastí: serverů, kancelářského systému a internetových nástrojů. Přednáška je zaměřena na praktické zkušenosti implementace ve středně velkém stavebním podniku a poukáže zejména na klíčové body, které jsou nezbytné k úspěšnému dosažení vytyčených cílů. Přestože není v přednášce příliš pasáží technického rázu ( např. zdrojové kódy v C ), domnívám se, že může být zdrojem informací a poznatků pro další následovatele. Konečný úspěch je totiž podmíněn souhrou mnoha faktorů a podmínek a o tom je právě tento příspěvek.
Petr Kopecký IP protokol v Linuxu - trocha teorie a hodně praxe - příkazy ip, iptables a další prezentace článek video záznam
Úvod přednášky bude patřit zopakování vrstev TCP/IP protokolu a vazeb mezi nimi a na tomto základě bude vysvětleno použití základních nástrojů pro konfiguraci sítě, nastavení routování a firewallu. Součástí přednášky budou řešení některých situací z praxe a popis nástrojů či postupů při řešení problémů.
Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Virtuální lokální sítě v prostředí Linuxuprezentace

článek video záznam
Příspěvek seznamuje zájemce s principy a způsoby použití virtuálních lokálních sítí (VLAN), které značně usnadňují administraci a provádění změn v lokálních sítích a také umožňují realizaci více nezávislých LAN na společném síťovém prvku. Bude ukázáno, jak připojit Linuxový server současně k více VLAN prostřednictvím jediné síťové karty a jak mezi těmito VLAN směrovat provoz. Dále budou objasněny možné způsoby přiřazování klientů do VLAN, včetně dynamického přiřazování klientů připojených k přepínačům Cisco na základě dotazů k VLAN Membership Serveru (VMPS) běžícímu na Linuxu.